Pola


Pełna kontrastów, tajemnicza, trochę dziwna. Taka właśnie jestem. Myślę, że nie ma nadziei dla ludzkości lecz mimo to chcę jej pomóc. Ochoczo podchodzę do zmian w życiu, nauczyłam się przystosowywać do kraju, kultury, otaczających mnie ludzi. W swoim krótkim życiu zdążyłam zwiedzić kawałek świata i mam nadzieję, że poznam go jeszcze więcej. Czytam od zawsze. Książki są dla mnie ucieczką od szarości codziennego życia. Sama odnajduję się w pisaniu. Lubię noże. Serio.

Po przeczytaniu tej notki pewnie myślicie, że mnie znacie. Jesteście w błędzie. Nikt mnie nie zna i nikt mnie nie pozna.


Full of contrasts, mysterious, little strange. That's me. I think there is no hope for humanity but I still want to help it. I willingly go to the changes in  my life, I have learned to adapt to the new country, the new culture or the new people. In my short life, I've had chance to explore a bit of the world and I hope that I will know it more. I read since I've remeber. Books are my escape from reality. I find myself in writing. I like knives. Seriously.

After you read this post, probably you will think that you know me. You are wrong. Nobody knows me, and no one will.


My first blog 
My second blog 

No comments:

Post a Comment