Anne M


POLISH VERSION 

Nazywam się Anne M. Żyję chociaż już dawno nie powinnam. Staram się sama pisać sobie życie. Czytam, bo kocham. Nienawidzę biologii i mojej nauczycielki języka polskiego. Ludzi, którym nie mogę ufać odsuwam na bezpieczną odległość. Ci, którzy chcą ze mną zadrzeć, nie łatwo się pozbierają. Niektórzy chcą się mnie pozbyć ze swojego życia, ale ja się nie poddaję. Jestem waleczna i będę walczyć do końca!Nazywam się Anne M. Żyję. Staram się. Czytam. Nienawidzę ludzi, którzy chcą się mnie pozbyć. Jestem i Będę.ENGLISH VERSION
My name is Anne M. I live that long even though I should not. I try to write my life. I read because I love it. I hate biology and my polish teacher. People who can not trust throw out from my life. Those who want to mess with me, a long time do not return to their previous state. Some people want to me out from your life, but I will not give up. I am a fighter and I will fight to the end!


My name is Anne M. I live. I try. I Read. I hate people who want to get rid of me. I am and I will.No comments:

Post a Comment